Հավատարիմ շունն 80 օր տիրուհուն էր սպասում նրա մահվան վայրում!

Աղբյուր