Երեխայի ծննդյան և հաջորդ հղիության միջև ընկած լավագույն ժամանակահատվածը!

Աղբյուր