Նրանք գնել էին այս փլված տունը ընդամենը 80 ռուբլիով և ով հիմա մտնում տեսնում է ներսը, բերանը բաց է մնում

Աղբյուր