ԲՈՄԲ ԵՐԳ Է՝ Սարգսյան Beats և Օքսի Ավդալյան֊”Սերս մեղք եմ համարելու”

Աղբյուր