Գժվելու բան է՝ միթե նման բան իսկապես գոյություն ունի

Աղբյուր