ՇՈԿ՝ Զարմանալի վթար, որի ժամանակ հրաշք կերպով ոչ֊ոք չէր վնասվել

Աղբյուր