Ապշելու բան է. Ոչ֊ոք չէր սպասում որ նման բան կգտնի

Աղբյուր