Շատ ուժեղ աղոթք է՝ բուժող և յուրաքանչյուր չարիքից ազատող աղոթք

Աղբյուր