Նա մահացած է մնացել 11 ժամ և շոկային ուղերձով վերադարձավ այն աշխարհից

Աղբյուր