Այս տունը 1939 թվականից ոչ-ոք չէր բացել! Իսկ երբ տարիներ անց բացեցին շոկի մեջ էին

Источник