Հայաստանը անհնար է չսիրել։ Ուժեղ, հրաշք խոքսեր էին